İmplantasyon, restorasyon amacıyla vücut dokularına yabancı bazı cisimlerin yerleştirilmesi işlemidir. Dişhekimliğindeki karşılığı ise çekilmiş dişlerin yerine uygulanan, son yıllarda titanyum içerikli diş köküne benzer yapıların operasyonla çene kemiğine yerleştirilmesidir.. Bu yapıya da implant denir.. Diş implantlarının tarihçesi yaklaşık 50-55 yıla dayanır. Ancak günümüzde bu kadar yaygın olarak kullanılmaya başlanması eskiye göre daha ekonomik hale gelmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi ile açıklanabilir.

Beklentiler doğrultusunda yeni tedavi şekillerinin kolay ve güvenli yollarla uygulanıp uzun dönem başarı göstermesi implant uygulamalarını arttırmıştır. Zira eskiden, uygulanabilecek son çarelerden biri olan implantlar, kullanılan materyallerin sürekli yenilenmesi ve sert ve yumuşak doku cerrahisinde ki gelişmeler sayesinde protetik dişhekimliğinde en önemli tedavi şekli olmuştur. Ayrıca implant protezinin vazgeçilmez tedavi şekli olmasında;
* Kemik yapısının korunması
* Hareketli protezlerin istenmemesi
* Kalan dişlerin stabilizasyonu
* Estetiğin korunması ve oluşturulması
* Psikososyal durum
* Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi nedenler de vardır.

İmplantlar bazen tek diş eksikliğinde diğer dişleri kesip köprü yapmamak için, bazen tam dişsizlik durumlarında yerine göre sabit veya takılıp çıkartılan protezlere destek olarak yapılmaktadır.